13 forskellige fag og håndværk
Hjælp til at blive bedre til dansk og matematik

Om alle linjer generelt


I menuen Faglinjer finder du mere information om hver enkelt linje.

Overordnet er formålet med at være tilknyttet en bestemt linje, at styrke de personlige, sociale og faglige kompetencer ved:

- at styrke deltagerens selvværd/selvtillid.

- at give deltageren en viden og afklaring omkring den valgte uddannelse.

- at give deltageren en forståelse for behandling af de forskellige værktøjer og materialer.

- at styrke deltagerens samarbejdsevne.

- at styrke deltagerens forståelse for at tage ansvar i arbejdsmæssige og sociale sammenhænge.

- at styrke deltagerens koncentrationsevne.

- at styrke deltagerens evne til at gennemføre påbegyndte opgaver.

- at styrke deltagerens kreativitet og tillid til egne ideer og formåen.

Quick Links til linjerne