Ny elev


Du kan starte når som helst, det passer ind i dine planer, og du kan deltage på skolen indtil du har fundet det du skal fortsætte med, dog max. 1 år.

Produktionshøjskolen kan blive et springbræt for dig, hvis du endnu ikke ved, hvilken uddannelse du kan få eller ønsker. På skolen kan du opnå færdigheder, hente inspiration og få afklaret dine fremtidsplaner for en videre uddannelse eller et job.

Vi tilbyder en undervisning, der tager udgang i det praktiske arbejde indenfor de forskellige linjer.

Valget er dit. Du har truffet et godt valg ved at vælge et ophold på Produktionshøjskolen. Du har valgt at arbejde videre med dine fremtidige muligheder for en uddannelse eller for at få et arbejde, samt at:

  • Dygtiggøre dig fagligt.
  • Få en professionel vejledning
  • Få styrket dine sociale sider.
  • Indgå i et forpligtende samarbejde og fællesskab
  • Være en god kammerat.

 

Et ja til et ophold på Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole, betyder at du også siger ja til:

  • At være ansvarlig for din egen fremtidsplan.
  • At finde nogle mål og føre dem ud i livet.
  • At møde til tiden.
  • At yde din del for at fællesskabet skal fungere.

Det er op til dig at være med til at gøre dit ophold på Produktionshøjskolen til en succes.

Kan jeg gå på produktionsskole?


Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) skal godkende at du opfylder visse krav til at kunne blive optaget på Horsens Produktionshøjskole.

Du kan rette henvendelse direkte til: UU-Centret tlf.: 76 29 30 81. Se mere på:  www.uuhh.dk

Vi hjælper dig også gerne med at få en aftale med UU-Centret.

Kontakt os på tlf.: 76 25 18 77 og tal med Kirsten.

Om undervisningen:


Fælles for værkstederne på skolen er kravet om en produktion af varer til afsætning. Vi modtager opgaver/ordrer fra både private og offentlige kunder som betaler for varen/ydelsen som om vi var et privat firma. Derfor skal det vi producerer, være ordentligt lavet, så vi kan være stolte af at aflevere det.

Ud af huset: Da det er en naturlig del af skolens dagligdag at holde fælles møder, temadage og andre arrangementer på tværs af linjerne, tager vi bl.a. på ekskursioner. For at styrke samarbejdet og fællesskabet er vi selvfølgelig åbne for dine ønsker og ideer.

Praktikplads: Kunne du tænke dig at afprøve et jobområde i virkeligheden, hjælper vi også gerne med at finde en praktikplads.

Arbejde/undervisning: Udover arbejdet på linjen har du muligheder for at forbedre dine færdigheder i dansk og matematik.

 

Du kan deltage i et fag på f.eks. VUC imens du går på produktionshøjskolen.

På skolen prioriterer vi at tage på ekskursioner, samt at holde fællesarrangementer på tværs af linjerne.