Udslusningsstrategi


Formålet med udslusningsstrategien er en klar prioritering af uddannelse før arbejde

Forberedelse til udslusning af elever starter fra første dag eleven er på skolen. Herefter afholdes individuelle samtaler med eleven ca. hver 3. måned.

Alt materiale lægges i elevens logbog, her gemmes også praktikpapir, lønsedler, kursusbeviser - alt hvad eleven senere kan tænkes at have brug for at kunne dokumentere.

Afdækning: Eleven gennemgår en "unge pastest" indenfor den første måned eleven er på skolen. Testen afdækker indlæringspotentialer og evt. personlige problemer. Herefter kan lægges en handleplan.

Handleplan: Gennem samtale med eleven lægges en handleplan for hvilke områder der er vigtige for den enkelte at arbejde med. Alt fra dansk/matematik undervisning til psykologhjælp. Handleplan er begyndt senest 3. mdr. efter start.

Undervisning: Alle elever opfordres til at deltage i skolens tilbud om dansk/matematik undervisning. Her afdækkes niveau, og er der mistanke om ordblindhed indstilles eleven til en test. Er der tale om ordblindhed har vi et tilbud om 2-4 timers ordblinde undervisning på skolen om ugen. En undervisning i samarbejde med ASV-Horsens.

Praktik: Når eleven er mødestabil, opfordres til at afprøve uddannelsesønskerne i en praktik og/eller et kombinationsforløb på relevant uddannelsesinstitution. Praktikperioden er mellem 2-8 uger, hvor eleven opsøges 1-2 gange undervejs for evaluering med arbejdsgiver.

Personlige udfordringer: Har en elev sociale og/eller psykologiske problemer, forsøger vi at skaffe den nødvendige professionelle hjælp gennem sagsbehandlere, læger mfl.

Anden hjælp:

Manglende eksamener for at komme ind på drømmeuddannelsen- her kan der følges enkeltfag på VUC. Uholdbar boligsituation - vi hjælper med at søge gennem boligforeninger, avis m.m. Økonomi problem - vi lægger et budget, og hjælper med at søge fritidsjob. Flere emner ???

Når eleven forlader os til uddannelse eller job: Alle får den besked at de fortsat kan bruge os hvis der kommer problemer på den nye uddannelse/job. Efter senest 3 måneder tager vi kontakt til eleven for at følge op på om alt er vel.

Skolens målgruppe


Skolens primære målgruppe er unge mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller unge som har afbrudt en uddannelse.

Skolen er et uddannelsessted med den klare holdning at ”Det er bedre at holde de unge på banen – end at samle dem op”.

 

Derfor er skolens primære målgruppe:

  • Unge, der efter 9 års undervisningspligt er i en uafklaret situation med hensyn til valg af fremtidig uddannelse og job.
  • Unge, der efter påbegyndt ungdomsuddannelse ophører under forløbet og har behov for vejledning og supplerende uddannelse, før de påbegynder et nyt forløb.
  • Unge, der har ønske om eller behov for at deltage i et brobygningsforløb mellem produktionsskole og erhvervsskole.
  • Unge, der ønsker at gennemføre en Erhvervsgrunduddannelse (EGU).
  • Unge, der deltager i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for 8.-10. kl. efter folkeskolelovens § 9 stk.5 (forudsætter 100 % betaling fra kommunen).
  • Unge fra folkeskolernes 10. kl., der ønsker at deltage i et brobygningsforløb.

 

Skolen er en naturlig samarbejdspartner for kommunens bistands- og beskæftigelsesafdeling eller arbejdsformidlingen omkring følgende målgrupper:

  • Unge under 25 år, som har behov for et produktionsskoleophold som et led i aktivering.
  • Unge flygtninge/indvandrere, som et led i introduktion/motivation til uddannelse og job. Herunder danskundervisning.

Samarbejdsaftale

Vi har indgået samarbejdsaftale med Vitus Berring - Horsens Tekniske skole, Social og sundhedsskolen, Handelsskolen og Bygholm Landbrugsskole.

Samarbejdet går ud på udveksling af elever, så unge på produktionsskole kan prøve at være i uddannelse, og unge fra uddannelserne kan få et socialt pusterum.

Kontrolrapporter

Skolen er underlagt reglerne for egenkontrol. Div. rapporter kan ses her: