Medie-Linjen

På Medie linien kan vi tilbyde oplæring i alt det, der er nødvendigt for at lave produktioner. Vi arbejder med kameraføring, lyssætning, Lydredigering og optagelse, idéudvikling og journalistik.

Redigeringen foregår på Mac-computere i programmet Final Cut Pro studio. Man får indblik i de vigtigste værktøjer til brug i skabelsen af TV-produktioner, Foto, Grafik og Animationer.

Vores produktion er delt op i 2 grupper:

TV-Horsens hvortil vi laver de daglige programmer som vises på TV.
Andre kunder til hvem vi Bla. laver reklamespots eller andre bestillingsopgaver.

Udstyret på linien er professionelt og magen til det man vil møde hos andre produktionsselskaber.

Vi arbejder med

Optagelse

Final Cut

Redigering

Produkter

TV

Film

Reklamer

Spots

TV Horsens

Følg os på Facebook

Sidste nyt fra linjen

Billeder

Dagligdagen

Events

Medie-linjen henvender sig til følgende uddannelser

Filmfotograf
Journalist
Tekniker

Links

www.tvhorsens.dk

SKolen producerer TV Horsens

   Se hjemmesiden