Alm. undervisning


Hjælp til individuel undervisning

Produktionshøjskolen tilbyder, i samarbejde med VUC, undervisning i flere fag.

Desuden også ordblindeundervisning. 

Eleverne transporteres til og fra undervisningen på VUC.

Kontakt din lærer eller viceforstander, Kirsten K. Rasmussen, hvis du har ønsker om dette.