Administrationen


I administrationen sørger vi for

  • Indskrivning af elever
  • Udbetaling af skoleydelse til eleverne
  • Øvrige elevrelaterede opgaver.
  • Vi udsender fakturaer på skolens salg, bogfører og betaler indkomne regninger.
  • Sekretærfunktioner, herunder telefonpasning og mange ad hoc opgaver.
  • Løn til undervisere og fleksjobbere, mange statistikker til bl.a. undervisningsministeriet, budgetter og regnskab udarbejdes i lederregi.